V. Odborné setkání studentů lékařských fakult
na téma

Aktuality v diagnostice a léčbě interních onemocnění - kardiologie, kardiochirurgie, gastroenterologie, nefrologie a další obory”

2018


Konaný pod záštitou

 

MUDr. Evžena Machytky, Ph.D.

ředitele FN Ostrava

 

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

děkana LF OU

 

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

hejtmana Moravskoslezského kraje

 

Mgr. Michala Mariánka

náměstka primátora statutárního města Ostrava

 

Prof. MUDr. Lenky Špinarové, CSc.

Předsedkyně pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti