Ostrava

Clarion Congress Hotel

17. 10. 2019

6. odborné setkání

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na šesté odborné setkání studentů lékařských fakult, jež je pořádáno v rámci konference s názvem VIII. Kardiovaskulární dny. Nosným odborným tématem budou aktuality v diagnostice a léčbě interních onemocnění.

Věřím, že toto setkání bude velkým přínosem pro Vás studenty nejen odborným, ale rovněž společenským.

Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi.

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

děkan LF OU