Organizační výbor:

  • Mgr. Ivona Zavacká, Ph.D.
  • Mikki Pospěchová

 

Pořadatelský výbor:

  • Pavel Žůrek
  • Pavla Chodorovská, DiS.

 

Odborný garant:

  • Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
  • MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA