Organizační výbor a odborní garanti:

Odborní garanti akce:

 • Primář MUDr. Miroslav Homza, MBA
 • MUDr. Jiří Plášek, Ph.D.

 

Pořadatelský výbor:

 • Pavel Žůrek
 • Pavla Chodorovská, DiS.
 • Ing. Natálie Bednaříková

 

Přednášející:

 

 • MUDr. Miroslav Homza, MBA, FN Ostrava
 • MUDr. František Jalůvka, FN Ostrava
 • MUDr. Štefan Pataky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorob, a,s,, Košice
 • MUDr. Petr Vařejka, II. Interní klinika kardiologie a angiologie LF UK a VFN Praha
 • MUDr. Tomáš Veiser, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava
 • MUDr. Martin Roubec, PhD., Neurologická klinika, FN Ostrava
 • MUDr. Dušan Kučera, PhD., MBA, Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny Agel
 • MUDr. Václav Procházka, PhD., Msc., MBA, Ústav radiodiagnostický, FN Ostrava
 • Doc. MUDr. Dalibor Musil, PhD., I. Interní klinika kardiologie LF a FN Olomouc
 • MUDr. Lubomír Špak, MPH