Kardiovaskulární oddělení Fakultní nemocnice Ostrava 
pořádá

Arytmologie pro nearytmology

 

pod záštitou

Fakultní nemocnice Ostrava

Moravskoslezského kraje

Lékařské fakulty Ostravské Univerzity

Statutárního města Ostrava