FN Ostrava

Velký sál domova sester

11.3.2017

9:00

 • Přednášky

  Přednášky (v průběhu přednášek občerstvení k dispozici)

   

  1. 9:05 – 9:20: Význam ankle brachial indexu pro diagnostiku ischemické choroby dolních končetin  MUDr. Miroslav Homza, MBA, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava (15 min)
  2. 9:25 – 9:55 Kritická končetinová ischémie – diagnostika, klasifikace, léčba  (30 min) MUDr. Miroslav, Chochola, CSc, II. Interní klinika VFN Praha
  3. 10:00 – 10:15 Rigidní aorta (aortic stiffness), rychlost šíření pulsové vlny – hodnocení v klinické praxi MUDr. Tomáš Veiser, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava (15 min)
  4. 10:20 – 10:50 Komplexní léčba hluboké žilní trombózy (30 min) – Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D, I. Interní klinika Kardiologie LF a FN Olomouc
  5. 10:55 –  11:25 Onemocnění  aorty (30 min) – MUDr. Lubomír Špak, MPH, Východoslovesnký Ústav Srdcových a cievných chorob a.s., Košice
  6. 11:30 – 12:00 Cévní mozková příhoda – co by o ní měl vědět kardiolog (30 min) – Doc. MUDr. Michal Bar, FESO, Neurologická klinika FN Ostrava
  7. 12:30- 13:00 Diagnostika a léčba karotických stenóz (30min) - prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., FESC, FSCAI, FICA, Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol

   

  13:00 – 14:00 Oběd

 • Workshop

  14:00 – 16:00

  1. DUZ tepen dolních končetin, praktický návod
  2. DUZ hlubokých a povrchových žil dolních končetin, praktický návod
  3. DUZ přívodných mozkových tepen, praktický návod

   

  Mentoři workshopu: Doc.MUDr. Dalibor  Musil, Ph.D., MUD. Tomáš Veiser, MUDr. Lubomír Špak, MPH,MUDr. Lucie Gotthardtová 

Všeobecné informace:

Místo a datum konání:

Datum konání: 11.3.2017

Místo konání: Velký sál domova sester FN Ostrava

 

Registrace

 

Registrační formulář je online k dispozici na těchto webových stránkách, prosíme o jeho vyplnění.

 

Registrace : do 10.3.2017 na www.kardiokongresy.cz

                    

 Stravování

 Občerstvení během přednášek budou zajištěny v místě konání semináře.

 

Kontakty:

Organizační zajištění kongresu:

MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESC

E-mai: jiri.plasek@fno.cz

Tel.: 597 373 108

Mobil: 776 658 598