Program 11.3.2017:

 

11.3.2017 FN Ostrava – Velký sál domova sester 9:00 – 16:00

 

Přednášky (v průběhu přednášek občerstvení k dispozici):

 

  1. 9:05 – 9:20: Význam ankle brachial indexu pro diagnostiku ischemické choroby dolních končetin  MUDr. Miroslav Homza, MBA, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava (15 min)
  2. 9:25 – 9:55 Kritická končetinová ischémie – diagnostika, klasifikace, léčba  (30 min) MUDr. Miroslav, Chochola, CSc, II. Interní klinika VFN Praha
  3. 10:00 – 10:15 Rigidní aorta (aortic stiffness), rychlost šíření pulsové vlny – hodnocení v klinické praxi MUDr. Tomáš Veiser, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava (15 min)
  4. 10:20 – 10:50 Komplexní léčba hluboké žilní trombózy (30 min) – Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D, I. Interní klinika Kardiologie LF a FN Olomouc
  5. 10:55 –  11:25 Onemocnění  aorty (30 min) – MUDr. Lubomír Špak, MPH, Východoslovesnký Ústav Srdcových a cievných chorob a.s., Košice
  6. 11:30 – 12:00 Cévní mozková příhoda – co by o ní měl vědět kardiolog (30 min) – Doc. MUDr. Michal Bar, FESO, Neurologická klinika FN Ostrava
  7. 12:30 - 13:00 Diagnostika a léčba karotických stenóz (30min) - prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., FESC, FSCAI, FICA, Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol

 

13:00 – 14:00 Oběd

 

Workshop:

 

14:00 – 16:00

  1. DUZ tepen dolních končetin, praktický návod
  2. DUZ hlubokých a povrchových žil dolních končetin, praktický návod
  3. DUZ přívodných mozkových tepen, praktický návod

 

Mentoři workshopu: Doc.MUDr. Dalibor  Musil, Ph.D., MUD. Tomáš Veiser, MUDr. Lubomír Špak, MPH,MUDr. Lucie Gotthardtová