Organizační zajištění kongresu:

MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESC

E-mai: jiri.plasek@fno.cz

Tel.: 597 373 108

Mobil: 776 658 598