Odborní garanti akce:

  • MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESC
  • Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

 

Pořadatelský výbor:

  • Pavel Žůrek
  • Pavla Chodorovská, DiS.
  • Ing. Natálie Bednaříková

 

Přednášející:

 

  • RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., Katedra matematické analýzy a aplikace matematiky,

PřF UP Olomouc