Clarion Congress hotel Ostrava,

Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava

4.10. 2018

  • - PREZENTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KLINICKÝCH PŘÍZNAKŮ PACIENTA
    - POSLUCHAČI MAJÍ MOŽNOST ROZHODNOUT SE MEZI ČTYŘMI MOŽNOSTMI,
      CO S PACIENTEM V RÁMCI SVÝCH KOMPETENCÍ UDĚLAJÍ
    - VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ
    - VÝSLEDEK (SPRÁVNÉ) INTERVENCE, DALŠÍ VÝVOJ STAVU PACIENTA

Vážené kolegyně a kolegové,

přijměte prosím pozvání na XII. Kongres kardiologický sester v Ostravě (4. - 5. 10. 2018). V odborných blocích budou zastoupena následující témata: klinická kardiologie, intervenční kardiologie, práce sestry v ambulantní sféře, kardiochirurgie, primární i sekundární prevence, výzkum v ošetřovatelství.

Do odborného programu, jako novinku chceme zařadit práce studentů z magisterského studia.

Letos opět připravujeme workshop s tématikou akutní medicíny, pod vedením  Mgr. Jana Pospíchala (vedoucí katedry Klinických oborů, Univerzita Pardubice).

Ošetřovatelství v kardio­logii,  je významným článkem pro komplexní  péči o kardiologicky nemocné. Přejeme si, aby se tato odborná platforma promítla do ošetřovatelské péče, kterou denně poskytujeme na svých pracovištích.

Budeme se těšit na Vaši účast na odborném poli kardiologie

Mgr. Ludmila Klemsová, PhD.
Vrchní sestra Kardiovaskulárního oddělení FN Ostrava