Kardiovaskulární oddělení a kardiochirurgické centrum Fakultní nemocnice Ostrava  a Lékařská fakulta Ostravské univerzity

pořádá

V. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY

„Aktuality v kardiologii, angiologii a kardiochirurgii pro praxi“.


Jedná se o vzdělávací akci určenou pro lékaře všeobecného lékařství, kardiologie a interního lékařství.
 

pod záštitou

doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA

zastupujícího ředitele FN Ostrava

 

Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti

(PSKFČKS)

 

Moravskoslezského kraje

 

rektora Ostravské univerzity

Prof. MUDr. Jana Laty, CSc.