Organizační zajištění kongresu:

DANTER – reklama a potisk, s.r.o.

Muglinovská 175/111

712 00 Ostrava

Manager akce:

Pavla Chodorovská, DiS.

E-mai: chodorovska@danter.cz

GSM: 739 225 280

Tel.: 597 582 181

Koordinátor akce:

Ing. Natálie Bednaříková

E-mail: bednarikova@danter.cz

GSM :733 184 473

Tel.: 597 582 181

Kontaktujte nás