Kardiovaskulární oddělení a kardiochirurgické centrum Fakultní nemocnice Ostrava  


pořádá

VI. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY

„Aktuality v kardiologii, angiologii, kardiochirurgii a kardiovaskulární farmakoterapii v praxi“.

Jedná se o vzdělávací akci určenou pro lékaře všeobecného lékařství , kardiologie a interního lékařství.

pod záštitou

MUDr. Svatopluka Němečka, MBA

ředitele FN Ostrava

 

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.

rektora Ostravské Univerzity

 

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Hejtmana Moravskoslezského kraje

 

Mgr. Michala Mariánka

Náměstka primátora statutárního města Ostrava

 

Prof. MUDr. Lenky Špinarové, CSc.

Předsedkyně pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti