Ostrava

Clarion Congress Hotel

5.10 - 6.10. 2017

letos již po 11.

 • Registrace

  Místo a datum konání:

  • 5. -6.října 2017 zahájení od 8.45 hodin
  • V  Clarion Congress hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30  Ostrava

   

  Registrační poplatek činí:

   

  platba převodem                                200,- Kč

  platba v hotovosti na místě              300,- Kč

  Registrační poplatek zašlete prosím na účet číslo:

  MONETA MONEY BANK: 176276692 / 0600
  Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci

   

  Registrační formulář je online k dispozici na těchto webových stránkách ( dát odkaz)  , prosíme o jeho vyplnění.

   

  Registrace : do 28.9.2017 na www.kardiokongresy.cz

                       5.října 2017 – od 8.00 -8.45 hod v místě konání

                        6.října 2017 – od 8.30 -8.45 hod v místě konání

   

   

  Akce bude registrována ČAS a hodnocena kredity, účastníci obdrží Certifikát.

   

  Registrace zahrnuje:

  ·         vstup na odborný program během celého kongresu

  ·         kongresové materiály

  ·         volný vstup na výstavu firem

  ·         vstup na společenský večer

  ·         občerstvení během přestávek a oběd

  ·         účast na společenském večeru

 • Registrace

  Místo a datum konání:

  • 5. -6.října 2017 zahájení od 8.45 hodin
  • V  Clarion Congress hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30  Ostrava

   

  Registrační poplatek činí:

   

  platba převodem                                200,- Kč

  platba v hotovosti na místě              300,- Kč

   

   

  Registrační formulář je online k dispozici na těchto webových stránkách ( dát odkaz)  , prosíme o jeho vyplnění.

   

  Registrace : do 28.9.2017 na www.kardiokongresy.cz

                       5.října 2017 – od 8.00 -8.45 hod v místě konání

                        6.října 2017 – od 8.00 -8.45 hod v místě konání

   

   

  Akce bude registrována ČAS a hodnocena kredity, účastníci obdrží Certifikát.

   

  Registrace zahrnuje:

  ·         vstup na odborný program během celého kongresu

  ·         kongresové materiály

  ·         volný vstup na výstavu firem

  ·         vstup na společenský večer

  ·         občerstvení během přestávek a oběd

  ·         účast na společenském večeru

Vážené kolegyně a kolegové,

 

přijměte prosím pozvání na XI. Kongres kardiologický sester v Ostravě

(5. - 6. 10. 2017). Letošní program bude koncipován do 6 odborných bloků, které jsou orientovány na témata klinické kardiologie, intervenční kardiologie, práce ambulantní sféry, kardiochirurgie, primární i sekundární prevence. Výzkum v ošetřovatelství bude opět stěžejním blokem tohoto podujetí. Na kongres budou pozvány významné osobnosti českého ošetřovatelství s vyzvanými přednáškami.

Novinkou tohoto roku bude I. EKG workshop pro sestry, zaměřený na hodnocení EKG křivky na monitoru u lůžka pacienta. Workshop bude veden zkušeným lektorem Mgr. Janem Pospíchalem (vedoucí katedry Klinických oborů, Univerzita Pardubice).

Ošetřovatelství v kardio­logii,  je významným článkem pro komplexní  péči o kardiologicky nemocné. Přejeme si, aby se tato odborná platforma promítla do ošetřovatelské péče, kterou denně poskytujeme na svých pracovištích.

 

Budeme se těšit na Vaši účast na odborném poli kardiologie

 

Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.

Vrchní sestra Kardiovaskulárního oddělení FN Ostrava