Organizační zajištění kongresu:

DANTER – reklama a potisk, s.r.o.

Muglinovská 175/111

712 00 Ostrava

 

Manager akce:

Pavla Chodorovská, DiS.

E-mai: chodorovska@danter.cz

GSM: 739 225 280

Tel.: 597 582 181

 

Koordinátor akce :

Ing. Natálie Bednaříková

email: bednarikova@danter.cz

GSM : 733 184 473

Tel.: 597 582 181

 

 

Kontakt k zasílání abstrakt: 

Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.

vrchní sestra kardiovaskulárního oddělení FNO

email: ludmila.klemsova@fno.cz

tel.:     +420 597 374 137, +420  597 374 024, +420 721 607 848

Kontaktujte nás