Fakultní nemocnice Ostrava – Kardiovaskulární oddělení 
pořádá
XI. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní účastí

pod záštitou

 

PhDr. Andrei Vilímkové

náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči

MUDr. Svatopluka Němečka, MBA

ředitele FN Ostrava

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.

rektora Ostravské Univerzity

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Hejtmana Moravskoslezského kraje

Mgr. Michala Mariánka

Náměstka primátora Statutárního města Ostrava

Prof. MUDr. Lenky Špinarové, CSc.

Předsedkyně pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti