Ostrava

Clarion Congress Hotel Ostrava

13. - 14.10.2016

letos již 10. kongres

Přednášející

specialisté

 • Registrace

  Registrační poplatek činí:

  platba převodem                          200,- Kč

  platba v hotovosti na místě       300,- Kč

  Registrační poplatek ve výši 200,- Kč, zašlete prosím na účet číslo:

  MONETA Money Bank: 176276692 / 0600
  Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci
  IBAN kód: CZ0906000000000176276692
  SWIFT kód: AGBA CZ PP

  Registrační formulář je online k dispozici zde, prosíme o jeho vyplnění.

  Registrace: do 8. 10. 2016 na www.kardiokongresy.cz

  13. 10. na místě za poplatek 300,-- Kč.

  Registrační poplatek opravňuje účastníka k účasti na kongresu po oba dva dny.

 • Program

   

  Detailní program ke stažení ZDE.

 • Registrace

  Registrační poplatek činí:

  platba převodem                          200,- Kč

  platba v hotovosti na místě       300,- Kč

  Registrační poplatek ve výši 200,- Kč, zašlete prosím na účet číslo:

  MONETA Money Bank: 176276692 / 0600
  Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci
  IBAN kód: CZ0906000000000176276692
  SWIFT kód: AGBA CZ PP

  Registrační formulář je online k dispozici zde, prosíme o jeho vyplnění.

  Registrace : do 8. 10. 2016 na www.kardiokongresy.cz

  14. 10. na místě za poplatek 300,- Kč.

  Registrační poplatek opravňuje účastníka k účasti na kongresu po oba dva dny.

 • Program

Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás oslovit a pozvat na

X. Kongres kardiologický sester v Ostravě.

Kongres sester má již svoji tradici a považujeme jej za místo pro setkání na odborné úrovni, ale rovněž je významným pilířem pro budování mezioborových kontaktů, předávání informací a toto všechno jistě přispívá k budování a rozvoji úrovně nás, nelékařů – zdravotních sester.

Je dobré si uvědomit, že sestry v rámci svých nemocnic, ambulancí, tvoří důležitý vědomostní kapitál a tuto konkurenční výhodu si zdravotnické zařízení nemůže koupit, ale musí si ji vytvářet a kultivovat. K naplnění této myšlenky jistě přispívá i naše odborné podujetí.

Budeme se těšit na Vaši účast na odborném poli kardiologie

Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.

Vrchní sestra Kardiovaskulárního oddělení FN Ostrava