Místo a datum konání:

 • 13. – 14. října 2016 zahájení od 8.45 hodin
 • V Clarion Congress hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30  Ostrava

Registrace:

Registrační poplatek činí:

platba převodem                          200,- Kč

platba v hotovosti na místě       300,- Kč

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč, zašlete prosím na účet číslo:

MONETA Money Bank: 176276692 / 0600
Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci
IBAN kód: CZ0906000000000176276692
SWIFT kód: AGBA CZ PP

Registrační formulář je online k dispozici zde, prosíme o jeho vyplnění.

Registrace : do 8. 10. 2015 na www.kardiokongresy.cz

                     13. října 2016 – od 7.30 - 8.45 hod v místě konání

                     14. října 2016 – od 9.00 - 9.30 hod v místě konání

Registrační poplatek opravňuje účastníka k účasti na kongresu po oba dva dny.

Akce bude registrována ČLK a hodnocena kredity, účastníci obdrží Certifikát.

Registrace zahrnuje:

·         vstup na odborný program během celého kongresu

·         kongresové materiály

·         volný vstup na výstavu firem

·         vstup na společenský večer

·         občerstvení během přestávek a oběd

·         účast na společenském večeru

Pokyny pro aktivní účast a k přípravě abstrakt

 • Rozsah:  max. 3000 znaků s mezerami
 • Typ písma: Times New Roman
 • Řádkování: 1

Struktura:

 • Název abstraktu: velikost písma 12, velká písmena, písmo tučné
 • Autor (autoři): velikost písma 12, písmo obyčejné (zkratka křestního
 • jména a celé příjmení bez uvedení titulů, v pořadí zvoleném autory, prezentujícího autora podtrhnout)
 • Pracoviště: velikost písma 12, písmo kurzíva
 • Hlavní text: velikost 12, písmo obyčejné
 • Struktura členěná na: úvod, metody, výsledky, závěr
 • Přihlášení k aktivní účasti do: 28. 8. 2016
 • Kontakt k zasílání abstrakt:  Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., vrchní sestra kardiovaskulárního oddělení FNO
 • email: ludmila.klemsova@fno.cz,
 • tel.:     +420 597 374 137, +420  597 374 024, +420 721 607 848

Stravování

Coffee breaky a obědy během přednášek budou zajištěny v místě konání kongresu.

Ubytování

Nabídka ubytování v místě konání akce:

 Clarion Congress hotel Ostrava,  Zkrácená 2703/84, 700 30  Ostrava     www.clarioncongresshotelostrava.com

 • Jednolůžkový pokoj zvýhodněná cena  1.700,- Kč / 1 noc včetně snídaně
 • Dvoulůžkový pokoj zvýhodněná cena  2.100,- Kč / 1 noc včetně snídaně

V případě zájmu rezervace možná na : reservation.ccho@clarion-hotels.cz

nebo telefonicky u Pavlíny Sekerášové         

Phone.: +420 596 702 807
Fax:        +420 596 702 860
Mobile.: +420 736 628 307

Vizuální zobrazení místa konání akce a ubytování zde

Parkování zdarma

Šatna zdarma