Fakultní nemocnice Ostrava – Kardiovaskulární oddělení 

pořádá

 

X. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER

pod záštitou

 

doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA

zastupujícího ředitele FN Ostrava

 

Bc. Márie Dobešové

náměstkyni pro ošetřovatelskou péči

 

Moravskoslezského kraje

 

Pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS, o.s.