Clarion Congress hotel Ostrava,

Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava

5.10. 2018

 • Zahájení programu

 • Možnosti, hodnocení a indikace MRI srdce

  Blok I: MOŽNOSTI, HODNOCENÍ A INDIKACE MRI SRDCE (9.10 – 10.25)

  Předsednictvo: MUDr. Martin Pleva, MUDr. Theodor Adla, MUDr. Jaromír Frydrych

   

  1. Možnosti a limitace MRI v diagnostice srdečních onemocnění (25 min)
  MUDr. Theodor Adla, Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK, Praha

  2. Hodnocení MRI srdce (25 min)
  MUDr. Jaromír Frydrych, Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

  3. Indikační kritéria MRI srdce a jejich časový harmonogram (25 min)
  MUDr. Martin Pleva, Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny Agel

 • Kávová přestávka

 • Role MRI v diferenciální diagnostice

  Blok II: ROLE MRI v DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE (10.45 – 12.00)

  Předsednictvo: prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D., doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.,


  1. - Bolestí na hrudi (25 min)
  doc.MUDr. Roman Panovský, Ph.D., I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

  2. - Hypertrofie stěn levé komory (25 min)
  prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha

  3. - Systolické dysfunkce levé komory (25 min)
  doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D., II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

 • Ukončení programu

Vážené dámy a pánové,
vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na lékařský kongres VII. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY Fakultní nemocnice Ostrava , které se budou konat ve dnech 4. - 5. října 2018 v Ostravě , v kongresovém centru Clarion Congress hotel Ostrava.

Setkáme se již posedmé na VII. Kardiovaskulárních dnech zaměřených na novinky v kardiologii, angiologii a kardiochirurgii. Toto odborné setkání si každým rokem získává více příznivců, proto jsme přidali další workshopy.

Doufám, že i VII. Kardiovaskulární dny budou mít obsah, který bude odborným   přínosem pro  každodenní práci lékařů na jejich pracovištích. Zároveň bych si přál, aby tyto dny svým společenským rozměrem umožnily neformální setkání odborníků s plodnou diskusí nejen na odborných polích.

Přeji příjemně a plodně strávené 2 dny na VII. Kardiovaskulárních dnech.
 

MUDr. Miroslav Homza, MBA
primář kardiovaskulárního oddělení FNO Ostrava
předseda organizačního výboru