Odborní garanti akce:

 • MUDr. Miroslav Homza, MBA
 • MUDr. Martin Pleva

Pořadatelský výbor:

 • Pavel Žůrek
 • Pavla Chodorovská, DiS.

Přednášející:

 • MUDr. Martin Pleva, Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny Agel
 • MUDr. Jaromír Frydrych, Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Jablonec n. Nisou, p.o.
 • MUDr. Theodor Adla, Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK, Praha
 • doc.MUDr. Roman Panovský, ‚Ph.D.
 • MUDr. Martin Roubec, PhD., Neurologická klinika, FN Ostrava
 • MUDr. Dušan Kučera, PhD., MBA, Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny Agel
 • MUDr. Václav Procházka, PhD., Msc., MBA, Ústav radiodiagnostický, FN Ostrava
 • Doc. MUDr. Dalibor Musil, PhD., I. Interní klinika kardiologie LF a FN Olomouc
 • MUDr. Lubomír Špak, MPH