Kardiovaskulární oddělení Fakultní nemocnice Ostrava a Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM

pořádá

MRI srdce od A do Z

Jedná se o vzdělávací akci určenou pro lékaře všeobecného lékařství , kardiologie a interního lékařství.

pod záštitou

MUDr. Evžena Machytky, Ph.D.
ředitele FN Ostrava

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.

rektora Ostravské Univerzity

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

hejtmana Moravskoslezského kraje

Mgr. Michala Mariánka

náměstka primátora statutárního města Ostrava

Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM