Ostrava

Clarion Congress Hotel Ostrava

13.10.2016

3. odborné setkání

  • Program

    08:45 - 9:00 Oficiální zahájení

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na třetí odborné setkání studentů lékařských fakult, jež je pořádáno v rámci konference s názvem V. Kardiovaskulární dny. Nosným odborným tématem budou aktuality v diagnostice a léčbě interních onemocnění.

Věřím, že toto setkání bude velkým přínosem pro Vás studenty nejen odborným, ale rovněž společenským.

 

Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi.

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

přednosta Interní kliniky Fakultní nemocnice Ostrava