Kontakt

Organizační zajištění kongresu:

DANTER – reklama a potisk, s.r.o.

Muglinovská 175/111

712 00 Ostrava

www.danter.cz

Kontaktní osoba:

Pavla Chodorovská, DiS. - manager

E-mai: info@kardiokongresy.cz 

GSM: 739 225 280

Tel.: 597 582 181

Kontaktní osoba za LF Ostravské univerzity: 

Jakub Vysocký

student Všeobecného lékařství

email: jakub.vysocky@osu.cz

Kontaktujte nás