Organizační výbor:

Mgr. Ivona Zavacká, Ph.D.
Jakub Vysocký

Pořadatelský výbor:

Pavel Žůrek
Pavla Chodorovská, DiS.