Tématické okruhy: 

Aktuality v diagnostice a léčbě interních onemocnění - kardiologie, kardiochirurgie, gastroenterologie, nefrologie a další obory” 

Program:

08:45 - 09:00 Oficiální zahájení

Účastnický list si vyzvedněte na registraci po ukončení programu.

ODBORNÝ GARANT ZA LF:
Lékařská Fakulta Ostravské university v Ostravě
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
přednosta interní kliniky Fakultní nemocnice Ostrava

ODBORNÝ GARANT ZA FNO:
MUDr. Miroslav Homza, MBA
primář Kardiovaskulárního oddělení
Fakultní nemocnice Ostrava