Ostrava

Clarion Congress Hotel Ostrava

13.10. - 14.10. 2016

letos 4. ročník

 • Registrace

  Vzhledem ke změnám v daňové legislativě jsme byli nuceni zavést účastnický poplatek, přesto jsme se snažili zvolit symbolickou částku.

  Registrační poplatek činí:

  platba převodem                            200,- Kč

  platba v hotovosti na místě        300,- Kč

  Registrační poplatek ve výši 200,- Kč, zašlete prosím na účet číslo:

  MONETA Money Bank: 176276692 / 0600
  Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci
  IBAN kód: CZ0906000000000176276692
  SWIFT kód: AGBA CZ PP

  Registrační formulář je online k dispozici zde, prosíme o jeho vyplnění.

  13. října 2016 – od 7.45 - 8.30 hod v místě konání - poplatek 300,- Kč.

  Registrační poplatek opravňuje účastníka k účasti na kongresu po oba dva dny.

 • Program - 1. den

  8:50 - 9:00 Oficiální zahájení
                     Jiří Plášek (FN Ostrava)   

  9:00 - 9:20 Infekce implantabilního systému, indikace k extrakci
                    Alan Bulava, Kardiocentrum České Budějovice

  9:30 - 10:15 Bezelektrodová stimulace je budoucnost?
                    Pro
                    Lucie Šedivá, Nemocnice na Homolce, Praha
                    Kontra
                    Milan Kozák, FN Brno Bohunice
                    Diskuze

  10:15 - 10:30 Coffee break

  10:30 - 12:30 Sekce "Hands-on"
     1. "Jak přemýšlejí přístroje" - představení konkrétních anotací přístrojů jednotlivých firem na předem připravených/nahraných smyčkách
     (St. Jude medical, Boston scientific, Medtronic, Biotronik)             
     2. Diskriminační algoritmy SVT/VT
     (St. Jude medical, Boston scientific, Medtronic, Biotronik)  
     3. On-line simulace konkrétních patologií a přednahraných případů na jednotlivých programerech + řešení konkrétních situací účastníky kurzu
     (St. Jude medical, Boston scientific, Medtronic, Biotronik)  
     4. Algoritmy optimalizace CRT-P/CRT-D
     (St. Jude medical, Boston scientific, Medtronic, Biotronik)

  12:30 - 13:30 Oběd

  13:30 - 15:30 Nácvik implantace PM/ICD/CRT na přístroji Simbionix angiomentor
                      - zajišťuje firma Medtronic Czechia s.r.o.
                      Mentoři: David Šipula, David Břečka, Jiří Plášek (FN Ostrava),
                      Alan Bulava (Kardiocentrum České Budějovice), Milan Kozák (FN Brno
                      Bohunice)

  Micra simulátor - zajišťuje firma Medtronic Czechia s.r.o.

 • Registrace

  Vzhledem ke změnám v daňové legislativě jsme byli nuceni zavést účastnický poplatek, přesto jsme se snažili zvolit symbolickou částku.

  Registrační poplatek činí:

  platba převodem                            200,- Kč

  platba v hotovosti na místě        300,- Kč

  Registrační poplatek ve výši 200,- Kč, zašlete prosím na účet číslo:

  MONETA Money Bank: 176276692 / 0600
  Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci
  IBAN kód: CZ0906000000000176276692
  SWIFT kód: AGBA CZ PP

  Registrační formulář je online k dispozici zde, prosíme o jeho vyplnění.

  14. října 2016 – od 8.30 - 9.00 hod v místě konání - poplatek 300,- Kč.

  Registrační poplatek opravňuje účastníka k účasti na kongresu po oba dva dny.

 • Program - 2. den

  9:00 - 9:30 Interaktivní EKG kvíz - přednahrané případy z PM/ICD
                      Jiří Plášek (FN Ostrava)

  9:35 - 10:00 Optimalizace CRT - co je nejdůležitější (novinky)
                        David Šipula (FN Ostrava)

  10:00 - 10:15 Coffee break

  10:15 - 11:00 Novinky v kardiostimulaci/ICD/CRT
                      - Multipoint pacing (Cardion s.r.o.)
                      - sICD/nový programer (Boston scientific)
                      - VDD ICD (Biotronik)
                      - Portfolio MRI/leadless stimulace (Medtronic)

  11:00 - 13:00 Nácvik implantace PM/ICD/CRT na přístroji Simbionix angiomentor
                      - zajišťuje firma Medtronic Czechia s.r.o.
                      Mentoři: David Šipula, David Břečka, Jiří Plášek (FN Ostrava),
                      Alan Bulava (Kardiocentrum České Budějovice), Milan Kozák (FN Brno
                      Bohunice)

  Micra simulátor - zajišťuje firma Medtronic Czechia s.r.o.

  13:00 - 13:10 Oficiální závěr kurzu

Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové,


dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na lékařský kongres V. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY Fakultní nemocnice Ostrava, které se budou konat ve dnech 13.– 14. října 2016 v Ostravě, v kongresovém centru Clarion Congress hotel Ostrava.

Setkáme se na v pořadí již V. Kardiovaskulárních dnech zaměřených na novinky v kardiologii, angiologii a kardiochirurgii. Toto odborné setkání si každým rokem získává více příznivců, proto jsme od loňského roku program rozšířili na 2 dny a v tomto roce jsme přidali další odbornou sekci a to kardiovaskulární farmakoterapii.

Doufám, že i V. Kardiovaskulární dny budou mít obsah, který bude odborným přínosem pro každodenní práci lékařů na jejich pracovištích. Zároveň bych si přál, aby tyto dny svým společenským rozměrem umožnily neformální setkání odborníků s plodnou diskusí nejen na odborných polích.

    

Přeji příjemně a plodně strávené 2 dny na V. Kardiovakulárních dnech.

 

MUDr. Miroslav Homza, MBA

primář kardiovaskulárního oddělení FNO Ostrava

předseda organizačního výboru

IV. Ostravský kardiostimulační workshop v rámci V. Kardiovaskulárních dnů