Organizační zajištění kongresu:

DANTER – reklama a potisk, s.r.o.

Muglinovská 175/111

712 00 Ostrava

Kontaktní osoba:

Manager akce

Pavla Chodorovská, DiS.

E-mai: chodorovska@danter.cz

GSM: 739 225 280

Tel.: 597 582 181

Koordinátor akce:

Ing. Natálie Bednaříková

E-mail: bednarikova@danter.cz

GSM :733 184 473

Tel.: 597 582 181

Kontaktní osoba za LF Ostravské univerzity: 

Jakub Vysocký

student Všeobecného lékařství

email: jakub.vysocky@osu.cz

Kontaktujte nás