Tématické okruhy:

Aktuality v diagnostice a léčbě interních onemocnění - kardiologie, kardiochirurgie, gastroenterologie, nefrologie a další obory”
 

Program:

9:00 - 9:45 přednáška

9:50 - 10:50 blok příspěvků

11:00 - 12:00 blok příspěvků

12:00 - ukončení odborného setkání studentů