IV. Odborné setkání studentů lékařských fakult
na téma

Aktuality v diagnostice a léčbě interních onemocnění - kardiologie, kardiochirurgie, gastroenterologie, nefrologie a další obory”
2017

Konaný pod záštitou

MUDr. Svatopluka Němečka, MBA

ředitele FN Ostrava

 

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.

rektora Ostravské Univerzity

 

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Hejtmana Moravskoslezského kraje

 

Mgr. Michala Mariánka

Náměstka primátora Statutárního města Ostrava

 

Prof. MUDr. Lenky Špinarové, CSc.

Předsedkyně pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti