Clarion Congress hotel Ostrava,

Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava

4.10. - 5.10. 2018

letos již po 7.
 • Registrace

  Registrační poplatek činí:

   

  platba převodem                                300,- Kč

  platba v hotovosti na místě            400,- Kč

  Registrační poplatek ve výši 300,- Kč, zašlete prosím na účet číslo:

  GE Money Bank: 224802619 / 0600
  Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci

   

  Registrační formulář je online k dispozici na těchto webových stránkách ( REGISTRACE )  , prosíme o jeho vyplnění.

                            

  Registrace : do 30.9. 2018 na kongresycz.cz

                       4.října 2018 – od 7.30 - 8.40 hod v místě konání

                       5.října 2018 – od 8.00 - 9.00 hod v místě konání

   

  Akce bude registrována ČLK a hodnocena kredity, účastníci obdrží Certifikát.

 • Přivítání

 • Preventivní kardiologie

  Blok I – PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE

  Předsednictvo: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., MUDr. Miroslav Homza, MBA

   

  1. Přehled hypolipidemické terapie (15 min)
  MUDr. Eliška Kufová, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

  2. Inhibitory PCSK9 - nová éra hypolipidemické terapie (15 min)
  prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
  1. LF  UK a VFN, Praha

  3. Praktické postupy indikace inhibitorů PCSK9 (15 min)  
  MUDr. Tomáš Král, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

  4. Novinky v terapii hypertenze (15 min)
  prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc , II. Interní klinika , FN u sv.Anny, Brno 

  5. Kdy pomýšlet na sekundární formy hypertenze (15 min)
  ​MUDr. Petr Štverka, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

 • Kávová přestávka

 • Co hýbe kardiovaskulární farmakoterapií

  Blok II – CO HÝBE KARDIOVASKULÁRNÍ FARMAKOTERAPIÍ (11.00 – 12.30)
  Pracovní skupina kardiovaskulární farmakoterapie

  Předsednictvo:  prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.,FESC, MUDr. Petr Janský

   

  1. Pro a proti: Nastává soumrak aspirinu? – ANO (20 min)
  MUDr. Petr Janský, Kardiologická klinika, FN Motol, Praha 

  2. Nastává soumrak aspirinu? – NE  (20 min)
  prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., Ústav farmakologie při III. Lékařské fakultě UK, Praha 

  3. Protizánětlivá léčba u aterosklerózy (20 min)
  prof. MUDr. Jaromír Hradec,CSc. FESC,  III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK   a VFN, Praha

  4. Biologická léčba v kardiologii (20 min)
  prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., Ústav farmakologie při III. Lékařské fakultě UK, Praha

  5. Diskuse (10 min

 • Přestávka na oběd

 • Intervenční kardiologie

  Blok III – INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE (13.30 – 15.00)

  Předsednictvo:  prof. dr hab n. med. Zbigniew Gąsior, MUDr. Martin Porzer, MUDr. Jan Mrózek

   

  1. Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu infarktu s ST elevacemi (15 min)
  MUDr. Martin Porzer, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava 

  2. TAVI program Kardiovaskulárního odd. FN Ostrava (15 min)
  MUDr. Jan Mrózek, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

  3. Nová doporučení pro protidestičkovou léčbu (15 min)
  MUDr. Pavel Kukla, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava 

  4. Role hypersensitivních kardiomarkerů (15 min)
  MUDr. Kateřina Vrkočová, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava 

  5. Hemodynamic complications of acute myocardial infarction (15 min)
  prof. dr hab n. med. Zbigniew Gąsior, Cardiology Department at School of Health Sciences Medical University of Silesia in Katowice , Poland

  6. Tepenná chirurgická revaskularizace - možnosti přístupu (15 min)
  MUDr. Radovan Jursa, Kardiochirurgické centrum, FN Ostrava

 • Kávová přestávka

 • Poruchy rytmu

  BLOK IV – PORUCHY RYTMU (15.30 – 17.00) 

  Předsednictvo: prof. MUDr. Josef Kautzner ,CSc, FESC, MUDr. Jiří Plášek, Ph.D.,FESC


  1. Kdy pacienta indikovat ke katetrizační ablaci pro FS a kdy postačí antiarytmika? (15 min)
  MUDr. David Šipula, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

  2. Subklinické formy fibrilace síní (10 min)
  MUDr. Jiří Plášek, Ph.D.,FESC,  Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

  3. Úskalí srdeční resynchronizační léčby, nové koncepty (15 min)
  doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., Interní kardiologická klinika, FN Bohunice, Brno

  4. Kryoablace vs radiofrekvenční ablace  (15 min)
  doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D., Interní kardiologická klinika, FN Bohunice, Brno

  5. Kdy pacienta indikovat k ablaci komorových arytmií a co od výkonu očekávat (20 min) 
  prof. MUDr. Josef Kautzner ,CSc, FESC, Klinika Kardiologie IKEM, Praha

  6. Kardioneuroablace  (15 min)
  doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D., Klinika Kardiologie IKEM, Praha

 • Registrace

  Registrační poplatek činí:

   

  platba převodem                                300,- Kč

  platba v hotovosti na místě            400,- Kč

  Registrační poplatek ve výši 300,- Kč, zašlete prosím na účet číslo:

  GE Money Bank: 224802619 / 0600
  Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci

   

  Registrační formulář je online k dispozici na těchto webových stránkách ( REGISTRACE )  , prosíme o jeho vyplnění.

                            

  Registrace : do 30.9. 2018 na kongresycz.cz

                       4.října 2018 – od 7.30 - 8.40 hod v místě konání

                       5.října 2018 – od 8.00 - 9.00 hod v místě konání

   

  Akce bude registrována ČLK a hodnocena kredity, účastníci obdrží Certifikát.

 • Srdeční selhání

  BLOK V – SRDEČNÍ SELHÁNÍ (9.00 – 10.30) 

  Předsednictvo: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.


  Srdeční selhání:

  1. Srdeční selhání se zachovalou funkcí LK (15 min)
  MUDr. Miroslav Homza, MBA, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

  2. Srdeční selhání u aortální stenosy - role echokardiografie (15 min)
  MUDr. Martin Kolek, Ph.D., Kardiochirurgické centrum, FN Ostrava

  3. Nové pohledy na indikace řešení nedomykavých chlopenních vad (15 min)
  MUDr. Jiří Pudich, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

  4. Kardiotoxická protinádorová terapie a její hodnocení (15 min)
  MUDr. Tomáš Veiser, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

  5. ARNI - zásadní změna v terapii srdečního selhání?  (15 min)
  prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., I. interní kardioangiologická klinika, FN Hradec Králové, LF UK Hradec Králové

  6. Koncept specializované ambulantní péče o pacienty se srdečním selháním (15 min)
  doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno, MUDr. Marie Lazárová, I. interní klinika – kardiologická, FN Olomouc

 • Kávová přestávka

 • Vaskulární medicína

  BLOK VI – VASKULÁRNÍ MEDICÍNA (10.50  – 12.20) 

  Předsednictvo:  doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D., MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MBA, MSc.


  1. Dlouhodobá antikoagulační terapie po hluboké žilní trombóze (15 min)
  doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D., I. interní klinika kardiologie, LF a FN Olomouc

  2. Chronická žilní insufficience - praktický přístup (15 min)
  MUDr. Petr Bartoš, Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny Agel

  3. Endovaskulární léčba extra a intrakraniálních stenoz tepen zásobujících mozek (15 min)
  MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MBA, MSc., Ústav radiodiagnostický FN Ostrava a LF OU

  4. Farmakoterapie u ischemické choroby dolních končetin (15 min)
  MUDr. Tereza Rišková, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

  5. Intravaskulární terapie nádorových onemocnění (15 min)
  MUDr. Marek Velkoborský, Oddělení radiologie a zobrazovacích metod, Nemocnice Nový Jičín, člen skupiny Agel

  6. Syndrom diabetické nohy z pohledu intervenčního angiologa (15 min)
  MUDr. David Maděřič, Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny Agel

 • Kávová přestávka

  BLOK VII – ANTIKOAGULACE, PŘÍPADOVÉ STUDIE – PANEL  (12.40 – 14.00)

  Panel:  Doc. Dalibor Musil, Ph.D., MUDr. Jiří Plášek, Ph.D.,FESC, MUDr. Martin Porzer,  MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MUDr. Martin Porzer,  MUDr. Miroslav Homza, MBA, MUDr. Jaromír Gumulec


  1. Venozní trombembolismus  (10 min)
  Doc. Dalibor Musil, PhD., I. interní klinika kardiologie, LF a FN Olomouc

  2. Diskuse k případové studii – venózní trombembvolismus (15 min)

  3. Poruchy rytmu (10 min)
  MUDr. Jiří Plášek, PhD.,FESC  Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

  4. Diskuse k případové studii – poruchy rytmu (15 min)

  5. Nekoronární intervence (10 min)
  MUDr. Martin Porzer, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava 

  6. Diskuse k případové studii – nekoronární intervence (15 min)

 • Ukončení programu odborné akce

 • Zahájení programu

  Pracovní skupina: Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM

  MRI srdce od A do Z

 • Možnost, hodnocení a indikace MRI srdce

  Blok I:  MOŽNOSTI, HODNOCENÍ A INDIKACE MRI SRDCE (9.10 – 10.25)

  Předsednictvo: MUDr. Martin Pleva,  MUDr. Theodor Adla, MUDr. Jaromír Frydrych 


  1. Možnosti a limitace MRI v diagnostice srdečních onemocnění (25 min)
  MUDr. Theodor Adla, Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK, Praha

  2. Hodnocení MRI srdce (25 min)
  MUDr. Jaromír Frydrych, Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

  3. Indikační kritéria MRI srdce a jejich časový harmonogram (25 min)
  MUDr. Martin Pleva, Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny Agel

 • Kávová přestávka

 • Role MRI v diferenciální diagnostice

  Blok II: ROLE MRI v DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE (10.45 – 12.00)

  Předsednictvo: prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D., 
  doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D., 


  1. Bolestí na hrudi (25 min)
  doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D., I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

  2. Hypertrofie stěn levé komory (25 min)
  prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha

  3. Systolické dysfunkce levé komory (25 min)
  doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D., II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

 • Ukončení programu

Vážené dámy a pánové,
vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na lékařský kongres VII. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY Fakultní nemocnice Ostrava , které se budou konat ve dnech 4. - 5. října 2018 v Ostravě , v kongresovém centru Clarion Congress hotel Ostrava.

Setkáme se již posedmé na VII. Kardiovaskulárních dnech zaměřených na novinky v kardiologii, angiologii a kardiochirurgii. Toto odborné setkání si každým rokem získává více příznivců, proto jsme přidali další workshopy.

Doufám, že i VII. Kardiovaskulární dny budou mít obsah, který bude odborným   přínosem pro  každodenní práci lékařů na jejich pracovištích. Zároveň bych si přál, aby tyto dny svým společenským rozměrem umožnily neformální setkání odborníků s plodnou diskusí nejen na odborných polích.

Přeji příjemně a plodně strávené 2 dny na VII. Kardiovaskulárních dnech.
 

MUDr. Miroslav Homza, MBA
primář kardiovaskulárního oddělení FNO Ostrava
předseda organizačního výboru