Kardiovaskulární oddělení a kardiochirurgické centrum Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity

pořádá

VII. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY

„Aktuality v kardiologii, angiologii, kardiochirurgii, farmakoterapii a magnetické rezonanci pro praxi“.
Jedná se o vzdělávací akci určenou pro lékaře všeobecného lékařství , kardiologie a interního lékařství.

pod záštitou

MUDr. Evžena Machytky, Ph.D.
ředitele FN Ostrava

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.

rektora Ostravské Univerzity

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

hejtmana Moravskoslezského kraje

Mgr. Michala Mariánka

náměstka primátora statutárního města Ostrava

Prof. MUDr. Lenky Špinarové, CSc.

Předsedkyně pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti

Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM