Clarion Congress hotel Ostrava,

Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava

17.-18.10.2019

letos již po 8.
 • Registrace

 • Přivítání

 • Preventivní kardiologie a angiologie

  PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE A ANGIOLOGIE

  Předsednictvo: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., FESC,
  MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA

  1. Kombinovaná léčba hypertense a dyslipidemie (17 min)
  prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., FESC, II. Interní klinika,
  FN u sv. Anny, Brno
  2. Antikoagulační léčba fibrilace síní, stav v roce 2019 (17 min)
  MUDr. Roman Miklík, Ph.D., Nemocnice Třinec Podlesí a.s.,
  člen skupiny Agel
  3. NOAC u pacientů bez fibrilace síní a bez trombembolické
  nemoci (17 min)
  MUDr. Petr Janský, Klinika kardiovaskulární chirurgie, FN Motol, Praha
  4. Význam gliflozinů v léčbě pacientů se srdečním selháním ve světle
  recentních studií (17 min)
  prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol,
  Praha
  5. Cestovní trombosa (17 min)
  doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D., I. interní klinika kardiologie,
  LF a FN Olomouc

 • Kávová přestávka

 • Kardioonkologie

  KARDIOONKOLOGIE

  Předsednictvo: doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA,
  MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESC


  1. Kardiotoxicita cytostatické léčby (17 min)
  MUDr. Jana Zubíková, Onkologická klinika, FN Ostrava
  2. Kardiotoxicita biologické léčby (17 min)
  MUDr. Zlatuše Bravencová, Onkologická klinika, FN Ostrava
  3. Kardiotoxicita léčby zářením (17 min)
  MUDr. Eva Skácelíková, Ph.D., Onkologická klinika, FN Ostrava
  4. Komplikace hormonální léčby (17 min)
  MUDr. Magdaléna Halámka, Ph.D., Onkologická klinika, FN Ostrava
  5. Radiochirurgická ablace refrakterní KT (17 min)
  doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA, Onkologická klinika, FN Ostrava
  Registrace 7.30-8.40 h Blok III 13.30-15.00 h
  Přivítání 8.40-9.00 h
  Blok II 11.00-12.30 h
  Kávová přestávka 10.30-11.00 h Blok IV 15.30-17.00 h
  Předsednictvo: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., FESC,
  MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA
  Předsednictvo: doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA,

 • Přestávka na oběd

 • Diagnostika v kardiologii

  DIAGNOSTIKA V KARDIOLOGII

  Předsednictvo: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., MUDr. Martin Pleva, Ph.D.

  1. Role MRI v diagnostice kardiomyopatií (15 min)
  MUDr. Martin Pleva, Ph.D., Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a.s.,
  člen skupiny Agel
  2. Význam laboratorních markerů pro management pacientů se
  srdečním selháním v ambulantní praxi (15 min)
  prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., I. interní kardioangiologická klinika,
  FN Hradec Králové
  3. Kardiogenetika – nové možnosti diagnostiky a prevence
  kardiovaskulárních chorob (15 min)
  MUDr. Nina Dvořáčková, Genetika Ostrava, s.r.o., Ostrava
  4. Radionuklidové metody, PET v diagnostice onemocnění myokardu
  (15 min)
  doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D., Klinika
  nuleární medicíny, FN Ostrava
  5. Echokardiografie – globální longitudinální strain (GLS) v klinické praxi
  (15 min)
  MUDr. Tomáš Veiser, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava
  6. CT diagnostika onemocnění srdce (15 min)
  MUDr. Libor Škňouřil, Ph.D. Nemocnice Třinec Podlesí a.s.,
  člen skupiny Agel
  Předsednictvo: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., MUDr. Martin Pleva, Ph.D.

 • Kávová přestávka

 • Poruchy rytmu

  PORUCHY RYTMU

  Předsednictvo: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC,
  MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESC

  1. Katetrizační ablace pro fibrilaci síní – kdy pacienta indikovat (15 min)
  MUDr. David Šipula, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava
  2. Jak léčba fibrilace síní ovlivňuje prognózu pacienta (15 min)
  MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESC, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava
  3. Kryoablace, radiofrekvenční ablace nebo raději elektroporace v léčbě
  fibrilace síní? – (15 min)
  doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D., Interní kardiologická klinika,
  FN Bohunice, Brno
  4. Kardioneuroablace(15 min)
  prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., Kardiocentrum České Budějovice
  5. Nové metody v komplexní léčbě komorových tachykardií,
  stereotaktická radiochirurgie (15 min)
  prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, Klinika kardiologie IKEM, Praha
  6. Přístrojová léčba srdečního selhání, CRT, CCM, nové metody (15 min)
  doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., Interní kardiologická klinika,
  FN Bohunice, Brno
  Předsednictvo: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC,
  MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESC

 • Ukončení programu prvního dne

 • Registrace

 • Srdeční selhání

  SRDEČNÍ SELHÁNÍ

  Předsednictvo: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
  doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

  1. Betablokátory u pacientů se srdečním selháním a fibrilací síní (20 min)
  prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC, I. interní kardioangiologická
  klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
  2. Má digoxin v roce 2019 ještě smysl u srdečního selhání? (20 min)
  prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC, I. interní kardioangiologická
  klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
  3. HFpEF – nová výzva v oblasti srdečního selhání (20 min)
  doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., I. interní kardioangiologická klinika
  LF MU a FN u sv. Anny, Brno
  4. Epidemiologie srdečního selhání, význam specializovaných programů
  péče o nemocné s CHSS (20 min)
  MUDr. Marie Lazárová, Ph.D., I. interní klinika – kardiologická
  FN Olomouc
  5. Diskuse (10 min)

 • Kávová přestávka

 • Diuretika v současné praxi

  DIURETIKA V SOUČASNÉ PRAXI
  Pracovní skupina kardiovaskulární farmakoterapie

  Předsednictvo: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC,
  prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

  1. Indapamid není jen omdiuretikum (20 min)
  prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. FESC, I. interní kardioangiologická
  klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
  2. Použití diuretik v ambulantní praxi (20 min)
  prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC, I. interní kardioangiologická
  klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
  3. Diuretická léčba u hospitalizovaného pacienta (20 min)
  prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., I. interní kardioangiologická klinika
  LF MU a FN u sv. Anny, Brno
  Předsednictvo: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC,
  prof. MUDr. OndřejLudka, Ph.D.

 • Kávová přestávka

 • Varia

  VARIA

  Panel: MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESC, MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA,
  MUDr. Jaromír Gumulec, MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.,
  doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc.,

  1. Význam měření ankle brachial indexu (ABI) u diabetiků (15 min)
  MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA, LF OSU, Ostrava
  2. Intervenční léčba ischemické cévní mozkové příhody (15 min)
  doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., Ústav radiodiagnostický
  FN Ostrava a LF OU
  3. Betablokátory v intenzivní péči (15 min)
  MUDr. Hynek Říha, KARIM, IKEM Praha
  4. Význam intervenčních metod v managementu neischemického
  postižení srdce (15 min)
  MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D., Nemocnice Třinec Podlesí a.s., člen
  skupiny Agel
  5. Případové studie – fibrilace síní (15 min)
  MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESC, Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava
  6. Případové studie – hluboká žilní trombóza (15 min)
  MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA, LF OSU Ostrava

 • Ukončení programu odborné akce

Vážené dámy a pánové,
vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na lékařský kongres VIII. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY , které se budou konat ve dnech 17. - 18. října 2019 v Ostravě , v kongresovém centru Clarion Congress hotel  Ostrava. Setkáme se již poosmé na VIII. Kardiovaskulárních dnech zaměřených na novinky v kardiologii, angiologii a kardiochirurgii. Toto odborné setkání si každým rokem získává více příznivců a těší se velkému zájmu odborné veřejnosti. Doufám, že i VIII. Kardiovaskulární dny budou mít obsah, který bude odborným  přínosem pro  každodenní práci lékařů na jejich pracovištích. Zároveň bych si přál, aby tyto dny svým společenským rozměrem umožnily neformální setkání odborníků s plodnou diskusí nejen na odborných polích. Přeji příjemně a plodně strávené 2 dny na VIII. Kardiovaskulárních dnech.

MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA
předseda organizačního výboru