Organizační výbor

  • MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
  • Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. FESC, předsedkyně Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti (PSKFČKS)
  • Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA , Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
  • MUDr. Petr Jánský,Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
  • Doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
  • MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESC, Kardiovaskulární oddělení FNO a LFOU, IKEM Praha