Fakultní nemocnice Ostrava – Kardiovaskulární oddělení 
pořádá


I. EKG workshop pro sestry

pod záštitou

 

PhDr. Andrei Vilímkové

náměstkyni ředitele pro ošetřovatelskou péči

MUDr. Svatopluka Němečka, MBA

ředitele FN Ostrava

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.

rektora Ostravské Univerzity

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Hejtmana Moravskoslezského kraje

Mgr. Michala Mariánka

Náměstka primátora statutárního města Ostrava

Prof. MUDr. Lenky Špinarové, CSc.

Předsedkyně pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti