Ostrava

Clarion Congress Hotel Ostrava

13. 10. 2016

 • Registrace

  Registrace

  Vzhledem ke změnám v daňové legislativě, jsme byli nuceni zavést účastnický poplatek, přesto jsme se snažili zvolit symbolickou částku.
  Registrační poplatek uhraďte pouze v případě, že nejste registrováni na V. kardiovaskulární dny lékařů.

  Registrační poplatek činí:

  platba převodem                                  200,- Kč

  platba v hotovosti na místě              300,- Kč

  Registrační poplatek ve výši 200,- Kč, zašlete prosím na účet číslo:

  MONETA Money Bank: 176276692 / 0600
  Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci
  IBAN kód: CZ0906000000000176276692
  SWIFT kód: AGBA CZ PP

  Registrační formulář je online k dispozici na těchto webových stránkách, prosíme o jeho vyplnění.

  Registrace: do 8. 10. 2016 na www.kardiokongresy.cz

                    13. října 2016 – od 10.00 - 10.30 hod v místě konání

  Registrace zahrnuje:

  ·         vstup na odborný program během celého kongresu

  ·         kongresové materiály

  ·         volný vstup na výstavu firem

  ·         vstup na společenský večer

  ·         občerstvení během přestávek a oběd

 • Program

  Sál "Silver"

  SEKCE I 10.45-12.00 h

  BIOSTATISTIKA A KLINICKÉ STUDIE

  Předsednictvo: MUDr. Jiří Plášek, Ph.D.,

  doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

   

  1. Jak číst klinické studie v kardiologii

  doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, I. Interní klinika FN Olomouc

  (30 min)

  2. Cesta do pekel – aneb jak špatná statistika ničí medicinský výzkum

  RNDr. Tomáš Furst, Ph.D., Katedra matematické analýzy a aplikací

  matematiky UP Olomouc (30 min)

  3. Diskuse (15 min)

   

  Přestávka na oběd 12:00 – 13:00

   

  SEKCE II 13.00-14.30 h

  ANGIOINTERVENČNI WORKSHOP PRO NEINTERVENUJÍCÍ LÉKAŘE

  „HANDS-ON“ nácvik vaskulárních intervenci na dvou fantomech pro

  lékaře bez zkušenosti s cévními intervencemi (maximálně 20 účastníků)

   

  Lektoři: MUDr. Ľubomír Špak, MPH, Východoslovenský ústav srdcových

  a cievnych chorob, a.s., Košice

  MUDr. Štefan Pataky, Východoslovenský ústav srdcových

  a cievnych chorob, a.s., Košice

  MUDr. Petr Matoška, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

   

  Kávová přestávka 14.30-15.00 h

Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na lékařský kongres V. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY Fakultní nemocnice Ostrava, které se budou konat ve dnech 13. – 14. října 2016 v Ostravě, v kongresovém centru Clarion Congress Hotel Ostrava.

Setkáme se na v pořadí již V. Kardiovaskulárních dnech zaměřených na novinky v kardiologii, angiologii a kardiochirurgii. Toto odborné setkání si každým rokem získává více příznivců, proto jsme v loňském roce přidali další odbornou sekci, a to kardiovaskulární farmakoterapii.

Doufám, že i V. Kardiovaskulární dny budou mít obsah, který bude odborným  přínosem pro  každodenní práci lékařů na jejich pracovištích. Zároveň bych si přál, aby tyto dny svým společenským rozměrem umožnily neformální setkání odborníků s plodnou diskusí nejen na odborných polích.

Přeji příjemně a plodně strávené 2 dny na V. Kardiovaskulárních dnech.

 

MUDr. Miroslav Homza, MBA

primář kardiovaskulárního oddělení FNO Ostrava

předseda organizačního výboru