Program ke stažení ZDE.

Sál "Silver"

SEKCE I 10.45-12.00 h

BIOSTATISTIKA A KLINICKÉ STUDIE

Předsednictvo: MUDr. Jiří Plášek, Ph.D.,

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

 

1. Jak číst klinické studie v kardiologii

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, I. Interní klinika FN Olomouc

(30 min)

2. Cesta do pekel – aneb jak špatná statistika ničí medicinský výzkum

RNDr. Tomáš Furst, Ph.D., Katedra matematické analýzy a aplikací

matematiky UP Olomouc (30 min)

3. Diskuse (15 min)

 

Přestávka na oběd 12:00 – 13:00

 

SEKCE II 13.00-14.30 h

ANGIOINTERVENČNI WORKSHOP PRO NEINTERVENUJÍCÍ LÉKAŘE

„HANDS-ON“ nácvik vaskulárních intervenci na dvou fantomech pro

lékaře bez zkušenosti s cévními intervencemi (maximálně 20 účastníků)

 

Lektoři: MUDr. Ľubomír Špak, MPH, Východoslovenský ústav srdcových

a cievnych chorob, a.s., Košice

MUDr. Štefan Pataky, Východoslovenský ústav srdcových

a cievnych chorob, a.s., Košice

MUDr. Petr Matoška, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

 

Kávová přestávka 14.30-15.00 h