Kardiovaskulární oddělení a kardiochirurgické centrum Fakultní nemocnice Ostrava

pořádá

Angiologický workshop pro neangiology v rámci

V. Kardiovaskulárních dnů ve spolupráci s "Pracovní skupinou Arytmie a trvalá kardiostimulace"

pod záštitou

Fakultní nemocnice Ostrava

doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA

zastupujícího ředitele FN Ostrava

 

Moravskoslezského kraje

 

Ostravské univerzity

 

Statutárního města Ostravy