Clarion Congress hotel Ostrava,

Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava

4.10. - 5.10. 2018

Letos již po 12.
 • Registrace

  Místo a datum konání:

  • 5. -6.října 2018 zahájení od 8.40 hodin
  • V  Clarion Congress hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30  Ostrava

   

  Registrační poplatek činí:

   

  platba převodem                                200,- Kč

  platba v hotovosti na místě              300,- Kč

  Registrační poplatek zašlete prosím na účet číslo:

  MONETA MONEY BANK: 224802619 / 0600
  Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci

   

  Registrační formulář je online k dispozici na těchto webových stránkách ( kongresycz.cz )  , prosíme o jeho vyplnění.

   

  Registrace : do 30.9.2018 na kongresycz.cz

                       4.října 2018 – od 7.30 - 8.45 hod v místě konání

                        5.října 2018 – od 8.30 - 9.00 hod v místě konání

   

   

  Akce bude registrována ČAS a hodnocena kredity, účastníci obdrží Certifikát.

   

  Registrace zahrnuje:

  ·         vstup na odborný program během celého kongresu

  ·         kongresové materiály

  ·         volný vstup na výstavu firem

  ·         vstup na neformální společenské setkání odborníků

  ·         občerstvení během přestávek a oběd

 • Přivítání

 • Srdeční selhání

  Blok I –  Srdeční selhání  (9.00 – 10.30)

  Předsednictvo: E. Mynaříková, L. Klemsová, M. Mazur


  1. The role of a nurse in heart failure patients' care in Spain (in Western Europe) (30 min)
  Manuel Martínez-Sellés, MD, PhD. Spain  Department of Cardiology, University Hospital Gregorio Maraňon, Madrid, Spain  

  2. Praktické aspekty péče o nemocné se srdečním selháním (15 min)
  M. Lazarová,  I. interní klinika, Olomouc  

  3. Péče o pacienta se srdečním selháním (15 min)
   M. Hrubá, Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava

  4. Starostlivosť o pacienta s umelým srdcom  (15 min)
  Š. Babej, I. Ďurigová, G. Šuttová, E. Goncalvesová
  Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, 
  Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava

 • Kávová přestávka

 • Morava - varia

  Blok II –  Morava - varia (11.00 – 12.30)   

  Předsednictvo:   M. Homza, D. Hetclová, R. Sedláčková
   
  1. Defekt komorového septa (15 min)  
   M. Zelinková, I. Interní klinika, FN Olomouc 
   
  2. Srdeční selhání u pacienta s plicním tumorem (15 min)
  R. Sedláčková. I. Interní klinika, FN Olomouc
   
  3. Maligní forma vazospastické anginy pectoris u pacienta s typickými symptomy – Vzácná diagnóza závažného onemocnění (15 min)
  L. Šikorská, V. Baslerová, I. Interní klinika, FN Olomouc 
   
  4. Bezelektrodové stimulační systémy  (15 min)
   H. Grofková, A. Crháková. I. Interní klinika, FN Olomouc 
   
  5. Dlouhodobá úspěšnost katetrizační ablace fibrilace síní (15 min)
  A. Crháková, H. Grofková,   I. Interní klinika, FN Olomouc 
 • Přestávka na oběd

 • Dětská kardiologie

  Blok III – Dětská kardiologie (13.20 – 14.20)

  Předsednictvo:  T. Gruszka, L. Laciaková, O. Spurná


  1. Naše první zkušenost s Berlín heart Excor (15 min)
  L. Laciaková, Dětské kardiocentrum, FN  Motol

  2. Pomáhat a chránit s AED v praxi  (15 min)
  S.Dvořáková, Dětské kardiocentrum, FN  Motol

  3. Naše zkušenosti se systémem dálkové kontroly a monitorování pacientů (15 min)
  O. Spurná, Dětské kardiocentrum, FN  Motol

  4. Hyperteze v dětském věku (15min)
  J. Pavlíček, Klinika dětského lékařství FN Ostrava

 • Workshop klinického rozhodování

  WORKSHOP  KLINICKÉHO ROZHODOVÁNÍ 14.20 – 15.30

  Místo konání: SALONEK SILVER

 • BLOK IV

  BLOK IV – (15.30 – 17.00) 

  Předsednictvo: O. Hlinomaz, E. Zvolánková, V. Novotný


  1. Vliv standardizované zdravotní sestrou vedené edukace na klinický stav pacienta po AIM: 12 měsíční výsledky registru FLAMI v Evropě  (15 min)
  I.Interní-kardioangiologická klinika FN u sv.Anny v Brně

  2. Je potřebné další centrum intervenčnej kardiológie na Slovensku? (10 min)
  E. Ginzeriová, Nemocnica s poliklinikou Medissimo, CINRE s.r.o

  3. Příběh jedné cévky  (10 min)
  V. Novotný, A. Almawiri, P. Hejna,1. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

  4. Dodržujeme doporučení pro léčbu infarktu myokardu typu STEMI (10 min)
  J.Skřivánková, D.Šancová, O.Smejkalová, L.Luzarová, M.Rollerová, M.Konvica, L.Groch I.Interní-kardioangiologická klinika FN u sv.Anny v Brně

  5. Každý  člověk  original (10 min)
  D. Grymová, R. Pavelková, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

  6. LUCAS 2 – Dobrý sluha nebo zlý pán? (10 min)
  V. Novotný, A. Almawiri. I.Interní kardioangiologická klinikA, Fakultní nemocnice Hradec Králové

  7. Zkušenosti s používáním system LUCAS na oddělení intervenční kardiologie u Sv. Anny Brno (10 min)
  J. Venhodová, M. Novák, I. Interní kardioangiologická klinika, FNUSA Brno

 • Registrace

  Místo a datum konání:

  • 5. -6.října 2018 zahájení od 8.40 hodin
  • V  Clarion Congress hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30  Ostrava

   

  Registrační poplatek činí:

   

  platba převodem                                200,- Kč

  platba v hotovosti na místě              300,- Kč

  Registrační poplatek zašlete prosím na účet číslo:

  MONETA MONEY BANK: 224802619 / 0600
  Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci

   

  Registrační formulář je online k dispozici na těchto webových stránkách ( kongresycz.cz )  , prosíme o jeho vyplnění.

   

  Registrace : do 30.9.2018 na kongresycz.cz

                       4.října 2018 – od 7.30 - 8.45 hod v místě konání

                        5.října 2018 – od 8.30 - 9.00 hod v místě konání

   

   

  Akce bude registrována ČAS a hodnocena kredity, účastníci obdrží Certifikát.

   

  Registrace zahrnuje:

  ·         vstup na odborný program během celého kongresu

  ·         kongresové materiály

  ·         volný vstup na výstavu firem

  ·         vstup na neformální společenské setkání odborníků

  ·         občerstvení během přestávek a oběd

 • V – Varia

  BLOK V – Varia  (9.00 – 10.30) 

  Předsednictvo: I. Capulič, I. Plevová, A. Goldírová


  1. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče (15 min)
  I.Plevová (1), E. Janíková (1,2),  R. Zeleníková (1), E. Mynaříková (2), D.Jarošová (1)
  Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Fakultní nemocnice Ostrava, Úsek ošetřovatelské péče

  2. Akutní management pacienta s CMP (15 min)
  I. Capulič, Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava

  3. CMP z pohledu sestry (15 min)
  K. Carbolová, A. Goldírová , Neurologická klinika FN Ostrava

  4. Ošetřovatelská péče po invazivním výkonu na iktové jednotce (15 min)
  P. Fulková, Neurologická klinika FN Ostrava

  5. Ošetřovatelská péče TAVI (15 min)
  P. Holá, V. Elišerová, Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava

 • Kávová přestávka

 • 25 let Kardiochirurgie v Ostravě

  BLOK VI – 25 let Kardiochirurgie v Ostravě  (11.00  – 13.00) 

  Předsednictvo: P. Gombalová, B. Dočekal, L. Klemsová, 


  1. 25 let kardiochirurgie v Ostravě – od historie k současnosti (15 min)
  P. Gombalová, V. Jelenová, Kardiochirurgické centrum FN Ostrava

  2. Miniinvazivní přístupy v kardiochirurgii – MICS  (15 min)
  I. Beranová, S. Petejová, Kardiochirurgické centrum FN Ostrava

  3. ECMO jako poslední šance  (15 min)
  P. Gombalová, L. Sztulová, D. Paholková, Kardiochirurgické centrum FN Ostrava

  4. TAVI z pohledu anesteziologické sestry  (15 min)
  M. Břesková, J. Žídková, Kardiochirurgické centrum FN Ostrava

  5. Perikardiocentéza z pohledu sestry  (15 min)
  D.Plačková, D. Baigerová, Kardiochirurgické centrum FN Ostrava

  6. Nehojící se rány v kardiochirurgii   (15 min)
  P. Hlinková, Kardiochirurgické centrum FN Ostrava

 • Ukončení programu odborné akce

Vážené kolegyně a kolegové,

přijměte prosím pozvání na XII. Kongres kardiologický sester v Ostravě (4. - 5. 10. 2018). V odborných blocích budou zastoupena následující témata: klinická kardiologie, intervenční kardiologie, práce sestry v ambulantní sféře, kardiochirurgie, primární i sekundární prevence, výzkum v ošetřovatelství.

Do odborného programu, jako novinku chceme zařadit práce studentů z magisterského studia.

Letos opět připravujeme workshop s tématikou akutní medicíny, pod vedením  Mgr. Jana Pospíchala (vedoucí katedry Klinických oborů, Univerzita Pardubice).

Ošetřovatelství v kardio­logii,  je významným článkem pro komplexní  péči o kardiologicky nemocné. Přejeme si, aby se tato odborná platforma promítla do ošetřovatelské péče, kterou denně poskytujeme na svých pracovištích.

Budeme se těšit na Vaši účast na odborném poli kardiologie

Mgr. Ludmila Klemsová, PhD.
Vrchní sestra Kardiovaskulárního oddělení FN Ostrava