Organizační výbor:

  • Mgr. Ludmila Klemsová. PhD.
  • MUDr. Miroslav Homza, MBA

Pořadatelský výbor:

  • Pavel Žůrek
  • Pavla Chodorovská, DiS.