Fakultní nemocnice Ostrava – Kardiovaskulární oddělení 

pořádá

XII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní účastí

pod záštitou

PhDr. Andrei Vilímkové
náměstkyni ředitele pro ošetřovatelskou péči

MUDr. Evžena Machytky, Ph.D.
ředitele FN Ostrava

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.
rektora Ostravské Univerzity

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.
hejtmana Moravskoslezského kraje

Mgr. Michala Mariánka
náměstka primátora statutárního města Ostrava

Pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS,  z.s.